Baner

O nama

  • PDF

Na osnovu cl. 41a stav 2 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju („Službeni list RCG“ br. 64/02 i 31/05) Vlada Republike Crne Gore je na sjednici od 27. 10. 2005. godine Odlukom o osnivanju, koja je objavljena u „Službenom listu RCG“ br. 68/05, osnovala Javnu ustanovu Ispitni centar sa sjedištem u Podgorici.

Na osnovu cl. 41a Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju, Ispitni centar obavlja eksternu provjeru postignutog standarda znanja i vještina ucenika, odnosno polaznika. Nadležnosti Ispitnog centra, shodno cl. 41b istog zakona, jesu da:

-           priprema zadatke, organizuje i sprovodi ispite, u skladu sa zakonom;

-           osposobljava ustanove za pripremu izvodenja eksternih ispita;

-           savjetuje i pruža usluge za eksternu provjeru znanja;

-           istražuje i razvija eksternu provjeru znanja ucenika i polaznika;

-           vrši medunarodnu uporedivost kvaliteta obrazovnog sistema;

-           realizuje medunarodna testiranja;

-           organizuje državna takmicenja ucenika.

Osim poslova propisanih zakonom, Ispitni centar, shodno cl. 3 Odluke o osnivanju Ispitnog centra, obavlja i sljedece poslove:

-           izraduje i formira bazu testova i drugih ispitnih materijala;

-           priprema i izvodi pilot testiranja;

-           izraduje i štampa ispitne materijale, brošure, uputstva i slicno;

-           vodi odgovarajuce evidencije koje se odnose na eksternu provjeru znanja;

-           analizira, obraduje i objavljuje rezultate eksterne provjere znanja;

-           organizuje savjetodavni rad sa školama u cilju pružanja strucne pomoci za kvalitetnije sprovodenje eksterne provjere znanja;

-           organizuje seminare, savjetovanja, predavanja i dr. koji su od znacaja za sprovodenje i unapredivanje eksterne provjere znanja;

-           aktivno ucestvuje i sprovodi projekte ciji je cilj medunarodna uporedivost obrazovnih sistema.

Eksterna provjera znanja (mala matura) standardizovana je eksterna provjera školskih postignuca ucenika na kraju treceg ciklusa (IX razreda) osnovnoškolskog obrazovanja. Ovakva odluka našla je utemeljenje u Zakonu o osnovnoj školi (clan 56). Za pripremu ispitnog materijala odgovoran je Ispitni centar, dok realizaciju ispita sprovodi Ispitni centar u saradnji sa školama.

Pored navedenog, Ispitni centar sprovodi i medunarodno testiranje PISA (Programme for International Student Assessment - Program za medunarodno testiranje ucenika) koje je najvece medunarodno istraživanje u oblasti obrazovanja podržano od strane OECD-a. PISA testiranje omogucava medunarodnu uporedivost podataka o znanjima i vještinama mladih na kraju obaveznog školovanja, a takode se dobija slika o nacinima kako da se znanja i vještine koriste u situacijama iz svakodnevnog života.

Na osnovu clana 8 stav 45 Zakona o crnogorskom državljanstvu, Vlada Republike Crne Gore je na sjednici od 31. jula 2008. godine donijela Odluku o odredivanju strucne organizacije za utvrdivanje kriterijuma i provjeru znanja crnogorskog jezika u postupku prijema u crnogorsko državljanstvo. Prema ovoj odluci, Ispitni centar utvrduje kriterijum i vrši provjeru znanja crnogorskog jezika.

Shodno  važecem Zakonu o nacionalnim strucnim kavlifikacijama (cl. 22), Ispitni centar realizuje Program osposobljavanja za ispitivaca u postupku sticanja strucnih kvalifikacija, a prema cl. 24 istog zakona, Ispitni centar vrši provjeru znanja, vještina i kompetencija za sticanje strucne kvalifikacije. Ispitni centar, takode, vodi evidenciju licenciranih organizatora provjere, ispitivaca i prijavljenih kandidata.

Ispitni centar i NVO London Bridge u saradnji sa The Headmasters' and Headmistresses' Conference (HMC) iz Velike Britanije organizuju takmicenje za dodjelu stipendija za ucenike II razreda srednjih škola i profesore. Cilj ovog programa je da se omoguci obrazovanje i usavršavanje u prestižnim školama u Velikoj Britaniji, ucenje engleskog jezika i upoznavanje kulture ove zemlje.