Baner

iccg

O nama

Na osnovu cl. 41a stav 2 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju („Službeni list RCG“ br. 64/02 i 31/05) Vlada Republike Crne Gore je na sjednici od 27. 10. 2005. godine Odlukom o osnivanju, koja je objavljena u „Službenom listu RCG“ br. 68/05, osnovala Javnu ustanovu Ispitni centar sa sjedištem u Podgorici.Opširnije...

Štampa PDF

KALENDAR AKTIVNOSTI  EKSTERNE PROVJERE ZNANJA NA KRAJU TREĆEG CIKLUSA OSNOVNE ŠKOLE ZA 2019/2020. ŠKOLSKU GODINU

 

27. MAJ 2020. GODINE ► CRNOGORSKI-SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST/ALBANSKI  JEZIK I KNJIŽEVNOST;

28. MAJ 2020. GODINE ► MATEMATIKA;

29. MAJ 2020. GODINE ► PREDMETI KOJE SU UČENICI IZABRALI SA LISTE OBAVEZNIH PREDMETA:  BIOLOGIJA,HEMIJA, FIZIKA, GEOGRAFIJA, ISTORIJA, ENGLESKI JEZIK, RUSKI JEZIK, ITALIJANSKI JEZIK, FRANCUSKI JEZIK I NJEMAČKI JEZIK

 

SVE PROVJERE ZNANJA POČINJU U 12 SATI

 

27. MAJA DO 2. JUNA – OCJENJIVANJE

3. JUNA – OBJAVLJIVANJE PRELIMINARNIH REZULTATA - ŠKOLE KOJE ZAVRŠE OCJENJIVANJE PRIJE NAVEDENOG DATUMA, REZULTATE MOGU OBJAVITI RANIJE

3. I 4. JUN – UVID U TESTOVE I PREDAJA PRIGOVORA (ŠKOLE MOGU ORGANIZOVATI RANIJE UKOLIKO SU REZULTATI OBJAVLJENI PRIJE 3. JUNA)

7. - 9. JUNA ŠKOLA OBAVJEŠTAVA UČENIKE/RODITELJE O PRISTIGLIM ODGOVORIMA NA PRIGOVORE

9. JUNA ŠKOLA OBJAVLJUJE KONAČNE REZULTATE

Štampa PDF

Kontakt brojevi telefona u Ispitnom centru u periodu od  21 do 30.aprila 2020. godine su:

Dan

Br. telefona

 

 

Utorak              21.04.

667-821

Srijeda              22.04.

667-815

Četvrtak           23.04.

667-820

Petak                24.04.

667-818

 

 

Ponedjeljak    27.04.

667-818

Utorak              28.04.

667-817

Srijeda              29.04.

665-590

Četvrtak           30.04.

665-591