Banner

Informacije za maturski i stručni ispit u junskom ispitnom roku 2012

  • PDF

subota, 21. april 2012

- ispit iz crnogorskog-srpskog, bosanskog i hrvatskog jezika i književnosti

-ispit iz albanskog jezika i književnosti

ponedjeljak, 4. jun 2012

- ispit iz stranog jezika

utorak, 5. jun 2012

- ispit iz matematike

svi ispiti počinju u 11 h

Raspored aktivnosti


Napomena:

Adresa koja se koristi za najavljivanje uvida u test:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Adresa koja se koristi za podnošenje prigovora:

zalbe@iccg.edu.me