Baner

OBAVJEŠTENJE O POLAGANJU ISPITA ZA STRUČNU KVALIFIKACIJU FRIZER/FRIZERKA

  • PDF

 

ISPIT SE REALIZUJE U PROSTORIJAMA ISPITNOG CENTRA – PODGORICA,

Ul. Vaka Đurovića bb, Podgorica

 

Teorijski dio provjere znanja, vještina i kompetencija prijavljenih kandidata za sticanje stručne kvalifikacije frizer/frizerka, u skladu sa Ispitnim katalogom, realizovaće se u srijedu 13. 05. 2015. godine sa početkom u 11:00 h u prostorijama Ispitnog centra.

O mjestu i vremenu realizacije praktičnog dijela ispita kandidati će biti obaviješteni naknadno,  raspored će biti objavljen na sajtu Ispitnog centra.

 

Svi kandidati, koji po prvi put polažu ispit, na dan polaganja dužni su donijeti uplatnicu sa uplaćenim iznosom od 35,00 € za sticanje stručne kvalifikacije frizer/frizerka na žiro račun Ispitnog centra otvoren kod CKB 510 – 11360 – 07.

 

Kandidati su dužni ponijeti na ispit i identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš).

Kandidatima koji sa sobom ne ponesu uplatnicu i identifikacioni dokument neće biti omogućeno polaganje ispita.

KANDIDATI SU DUŽNI DA DOĐU U 10:30 h RADI PREDAJE UPLATNICA I IDENTIFIKACIJE!

Kandidati, koji još nisu priložili prijave, mogu to uraditi najkasnije do srijede 13. 05. 2015. na arhivu Ispitnog centra.

Uz prijavu potrebno je priložiti:

-          CV

-          Diplomu ili svjedočanstvo o stečenom nivou obrazovanja

-          Uplatnicu u iznosu od 5 eura, na račun Ispitnog centra CKB 510-11360-07, za pregledanje dokumentacije

Strani državljani su dužni priložiti Rješenje o privremenom ili stalnom boravku u Crnoj Gori, izdato od MUP-a CG.