Baner

JAVNI POZIV

  • PDF

JU ISPITNI CENTAR

 

objavljuje

 

JAVNI POZIV

 

Za uključivanje u Program osposobljavanja za licenciranog ispitivača, u skladu sa odredbama Zakona o nacionalnim stručnim kvalifikacijama („Službeni list Crne Gore“ broj 80/08), u postupku sticanja stručnih kvalifikacija:

 

  1. 1. MEDICINSKI TEHNIČAR TRANSFUZIJSKE MEDICINE U OBLASTI PRIKUPLJANJA I PROCESIRANJA KRVI
  2. 2. VIŠI MEDICINSKI TEHNIČAR TRANSFUZIJSKE MEDICINE.

Kandidat koji se uključuje u Program osposobljavanja za licenciranog ispitivača treba da ima:

  • obrazovni profil i nivo obrazovanja propisan Ispitnim katalogom za navedene stručne kvalifikacije,
  • najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u području rada (istog ili višeg nivoa zahtjevnosti od zanimanja za koje se stiče stručna kvalifikacija).

 

  1. 1. Obrazovni profil i nivo obrazovanja za stručnu kvalifikaciju:MEDICINSKI TEHNIČAR TRANSFUZIJSKE MEDICINE U OBLASTI PRIKUPLJANJA I PROCESIRANJA KRVI,za jedinice kvalifikacije: Organizacija transfuziološke službe, davalaštvo krvi i prikupljanje krvii Priprema komponenata krvi, čuvanje i transport krvi- Specijalista transfuzijske medicine (Specijalista transfuziologije) - VII stepen NOK, sa radnim iskustvom od najmanje 5 godina na ovim poslovima u transfuziološkoj službi.
  2. 2. Obrazovni profil i nivo obrazovanja za stručnu kvalifikaciju: VIŠI MEDICINSKI TEHNIČAR TRANSFUZIJSKE MEDICINE,za jedinice kvalifikacije: Imunobiološki i klinički značaj krvnih grupa, Transfuzijski transmisivne bolesti (TTI), Klinička primjena krvi – klinička transfuziologija- Specijalista  transfuzijske medicine (Specijalista transfuziologije) - VII stepen NOK, sa radnim iskustvom od najmanje 5 godina na ovim poslovima u transfuziološkoj službi.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana, od dana objavljivanja javnog poziva, na adresu: Ispitni centar, Ul. Vaka Đurovića bb, 81 000 Podgorica.

 

Neblagovremene i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.