Baner

JAVNI POZIV

  • PDF

 

JU ISPITNI CENTAR

 

Objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

 

Za uključivanje u Program osposobljavanja za licenciranog ispitivača u postupku sticanja stručnih kvalifikacija u skladu sa odredbama Zakona o nacionalnim stručnim kvalifikacijama („Službeni list Crne Gore“ broj 80/08).

 

Kandidat koji se uključuje u Program osposobljavanja za licenciranog ispitivača treba da ima:

 

1. obrazovni profil i nivo obrazovanja propisan Ispitnim katalogom za navedenu stručnu kvalifikaciju,

2. najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u području rada (istog ili većeg nivoa zahtjevnosti od zanimanja za koje se stiče stručna kvalifikacija).

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana, od dana objavljivanja javnog poziva, na adresu: Ispitni centar, Ul. Vaka Đurovića bb, 81 000 Podgorica.

Neblagovremene i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Naziv kvalifikacije sa potrebnim obrazovnim profilom ispitivača dat je u tabeli koja slijedi.

Tabela