Baner

DRŽAVNO TAKMIČENJE (2016) OBAVJEŠTENJE – UČENICI KOJI SE POZIVAJU NA USMENI DIO TAKMIČENJA IZ STRANIH JEZIKA

  • PDF

 

Usmeni dio takmičenja iz stranih jezika održaće se u subotu, 5. marta 2016. godine, u prostorijama Ispitnog centra (ul. Vaka Đurovića bb, Podgorica).

Takmičenje za učenike osnovnih škola počinje u 9.30 sati.

Takmičenje za učenike srednjih škola počinje u 12.30 sati.

Prema tački 5 Stručnog uputstva o Državnom takmičenju u znanju za školsku 2015/2016. godinu na usmenom dijelu takmičenja iz stranih jezika učestvuje 10 najbolje plasiranih takmičara, ali neće biti pozvani takmičari čija je razlika u odnosu na trećeplasiranog veća od 20 bodova.

Na usmeni dio takmičenja pozivaju se:

OSNOVNA ŠKOLA

Engleski jezik

Ruski jezik

Francuski jezik

Italijanski jezik

Njemački jezik

SREDNJA ŠKOLA

Engleski jezik

Ruski jezik

Francuski jezik

Italijanski jezik

Njemački jezik

 

UPOZORENJE: UČENIK SE PRED KOMISIJOM PREDSTAVLJA SVOJOM ŠIFROM. NE SMIJE REĆI SVOJE IME I PREZIME , NAZIV ŠKOLE IZ KOJE DOLAZI, IME I PREZIME SVOGA MENTORA I SL.