Stručni ispit-konačni rezultati iz Crnogorski - srpski, bosanski i hrvatski jezik i književnost;

konačni rezultati: Crnogorski - srpski, bosanski i hrvatski jezik i književnost