DRŽAVNO TAKMIČENJE ZNANJA ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU KONAČNI SPISKOVI TAKMIČARA I RASPORED TAKMIČENJA

 

Ispitni centar organizuje Državno takmičenje znanja za školsku 2018/2019. godinu na Ekonomskom fakultetu u Podgorici,  23. i 24. februara 2019. godine.

Raspored takmičenja

Raspored aktivnosti

Kako bi se takmičari što bolje pripremili Ispitni centar je dao kratka uputstva po predmetima.

Uputstva takmičarima

Uputstva takmičarima – na Albanskom jeziku

Takmičari treba da:

-  budu ispred prostorije u kojoj polažu ispit  najmanje  40 minuta prije početka ispita.

-  ponesu sa sobom  neki lični dokument sa fotografijom, radi identifikacije (đačku knjižicu sa ovjerenom     fotografijom,  srednjoškolci - ličnu kartu, pasoš…).

Nakon isteka vremena za eventualne korekcije u spiskovima, Ispitni centar objavljuje konačne spiskove takmičara za Državno takmičenje znanja za školsku 2018/2019. godinu.

OSNOVNA ŠKOLA

Matematika (VI)

Matematika (IX)

Fizika

Hemija

Biologija

Engleski jezik

Ruski jezik

Francuski jezik

Italijanski jezik

Njemački jezik

SREDNJA ŠKOLA

Matematika

Fizika

Hemija

Biologija

Engleski jezik

Ruski jezik

Francuski jezik

Italijanski jezik

Njemački jezik

Istorija

Geografija

Programiranje