UČENICI KOJI SE POZIVAJU NA USMENI DIO TAKMIČENJA IZ STRANIH JEZIKA DRŽAVNO TAKMIČENJE ZNANJA ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU

 

Usmeni dio takmičenja iz stranih jezika održaće se u prostorijama Ispitnog centra - ul. Vaka Đurovića bb, Podgorica.

Osnovna škola - Subota, 13. mart 2021. godine

10:00h - Francuski, Italijanski i Ruski jezik

12:30h - Engleski  i Njemački jezik

 

Srednja škola - Nedjelja, 14. mart 2021. godine

10:00h - 3. i 4. razred

12:30h - 1. i 2. razred

Na usmeni dio takmičenja pozivaju se:

OSNOVNA ŠKOLA

Engleski jezik

Ruski jezik

Francuski jezik

Italijanski jezik

Njemački jezik


SREDNJA ŠKOLA

Engleski jezik I-II………………………………………………..Engleski jezik III-IV

Ruski jezik I-II…………………………………………………....Ruski jezik III-IV

Francuski jezik  I-II……………………………………..….….Francuski jezik  III-IV

Njemački jezik I-II………………………………………………Njemački jezik III-IV

Italijanski jezik III-IV

Takmičari treba da ponesu sa sobom lični dokument sa fotografijom radi identifikacije na ispitu (ličnu kartu, pasoš) ili potvrdu ovjerenu od strane direktora škole koja sadrži ime i prezime učenika, fotografiju i JMBG.

UPOZORENJE: Učenik se pred komisijom predstavlja svojom šifrom. Ne smije reći svoje ime i prezime, naziv škole iz koje dolazi, ime i prezime svoga mentora i sl.​