ODGOVORI NA ŽALBE IZ STRANIH JEZIKA- USMENI DIO DRŽAVNOG TAKMIČENJA

 

Osnovna škola

Engleski jezik   4535345347 4535437533 4535439494

Srednja škola

Ruski jezik    4544787879

Njemački jezik    4542584798

Žalbe koje nijesu dostavljene Ispitnom centru u roku od 24h od dana (vremena) objavljivanja preliminarnih rezultata na e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it i koje nijesu napisane prema pravilima Stručnog uputstva o Državnom takmičenju u znanju za školsku 2013/2014. godinu  nijesu razmatrane.