DRŽAVNO TAKMIČENJE (2017) KONAČNI SPISKOVI TAKMIČARA I RASPORED TAKMIČENJA

 

Ispitni centar organizuje Državno takmičenje (2017) na Ekonomskom fakultetu u Podgorici,  25. i 26. februara 2017. godine.

Raspored takmičenja

Raspored aktivnosti

Kako bi se takmičari što bolje pripremili Ispitni centar je dao kratka uputstva po predmetima.

Uputstva takmičarima

Takmičari treba da:

-  budu ispred prostorije u kojoj polažu ispit  najmanje  30 minuta prije početka ispita.

-  ponesu sa sobom  neki lični dokument sa fotografijom, radi identifikacije (đačku knjižicu sa fotografijom,     srednjoškolci - ličnu kartu, pasoš…).

Nakon isteka vremena za eventualne korekcije u spiskovima, Ispitni centar objavljuje konačne spiskove takmičara za Državno takmičenje (2017).

 

OSNOVNA ŠKOLA

SREDNJA ŠKOLA

Matematika (VI)

Matematika

Matematika (IX)

Fizika
Fizika Hemija
Hemija Biologija
Biologija Engleski jezik
Engleski jezik Ruski jezik
Ruski jezik Francuski jezik
Francuski jezik Italijanski jezik
Italijanski jezik Njemački jezik
Njemački jezik Istorija
Geografija
Programiranje