Propratni materijal za maturski ispit školske 2016/2017. godine

 

Ovdje možete preuzeti Uputstvo za realizaciju maturskog ispita, Uputstvo za test – administratore i poster pravila ponašanja na ispitu.

Uputstvo za realizaciju maturskog ispita

Uputstvo za test – administratore

Uputstvo za test – administratore (Al)

 

Pravila ponašanja na ispitu

Pravila ponašanja na ispitu (Al)