Propratni materijal za realizaciju stručnog ispita školske 2017/2018. godine

Uputstvo za realizaciju stručnog ispita

Uputstvo za test-administratora

Uputstvo za test-administratora (Al)

Pravila ponašanja na ispitu

Pravila ponašanja na ispitu (Al)