Propratni materijal za realizaciju stručnog ispita školske 2014/2015. godine

 

UPUTSTVO ZA REALIZACIJU STRUČNOG ISPITA

UPUTSTVO ZA TEST-ADMINISTRATORA

UPUTSTVO ZA TEST-ADMINISTRATORA NA ALBANSKOM JEZIKU