JAVNI POZIV

Program osposobljavanja za licenciranog ispitivača u postupku sticanja stručne kvalifikacije – turistički/a vodič/kinja