STRUČNE KVALIFIKACIJE: KONDUKTER U ŽELJEZNIČKOM SAOBRAĆAJU I TRANSPORTNI KOMERCIJALISTA U ŽELJEZNIČKOM SAOBRAĆAJU TREĆI POPRAVNI ROK

RASPORED JEDINICA KVALIFIKACIJA I TERMINI