OBAVJEŠTENJE O REALIZACIJI OBUKE ZA ISPITIVAČE U POSTUPKU STICANJA NACIONALNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA: RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR I MESAR

OBAVJEŠTENJE O REALIZACIJI OBUKE  ZA ISPITIVAČE U POSTUPKU STICANJA NACIONALNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA: RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR I MESAR