JAVNI POZIV ZA UKLJUČIVANJE U PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA LICENCIRANOG ISPITIVAČA U POSTUPKU STICANJA STRUČNE KVALIFIKACIJE MESAR

JAVNI POZIV ZA UKLJUČIVANJE U PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA LICENCIRANOG ISPITIVAČA U POSTUPKU STICANJA STRUČNE KVALIFIKACIJE MESAR