OBAVJEŠTENJE ZA RAFTERE

POPRAVNI ISPIT ZA STICANJE STRUČNE KVALIFIKACIJE VOĐA SPLAVA – ČAMCA ZA RAFTING ODRŽAĆE SE U PONEDJELJAK, 6. JULA 2015. GODINE, U PROSTORIJAMA ISPITNOG CENTRA, VAKA ĐUROVIĆA bb,  SA POČETKOM U 16:00 ČASOVA

Kandidati će polagati teorijski dio -  test u trajanju od 60 minuta, a o terminu za praktični dio ispita biće naknadno obaviješteni.

Kandidati su dužni ponijeti na ispit i identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš).