OBAVJEŠTENJE O RASPOREDU POLAGANJA ISPITA ZA STRUČNU KVALIFIKACIJU TURISTIČKI VODIČ/KINJA

ISPITI SE REALIZUJU U PROSTORIJAMA ISPITNOG CENTRA, Ul. Vaka Đurovića bb, Podgorica

TERMIN ZA POLAGANJE ISPITA

Teorijski dio provjere znanja, vještina i kompetencija prijavljenih kandidata za sticanje stručne kvalifikacije turistički vodič/kinja, u skladu sa Ispitnim katalogom, realizovaće se kroz dva testa u petak, 08. 07. 2016. godine sa početkom u 11:00 h i 12:30 h u prostorijama Ispitnog centra. Ispiti traju po 60 minuta.

Praktični dio ispita će se realizovati 11. 07. 2016. godine sa početkom u 17 h, u prostorijama Ispitnog centra.

Kandidati su dužni na dan polaganja donijeti uplatnicu sa uplaćenim iznosom od 35 €, za sticanje stručne kvalifikacije turistički vodič/kinja, na žiro račun Ispitnog centra: CKB 510 – 11360 – 07.

Kandidati su dužni ponijeti na ispit i identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš).

Kandidatima koji sa sobom ne ponesu uplatnicu i identifikacioni dokument neće biti omogućeno polaganje ispita.

KANDIDATI SU DUŽNI DA DOĐU U 10:30 h RADI PREDAJE UPLATNICA I IDENTIFIKACIJE!

Kandidati, koji još nisu priložili prijave, mogu to uraditi najkasnije do četvrtka, 07. 07. 2016. na arhivu Ispitnog centra.

Uz prijavu za turističke vodiče/vodičkinje potrebno je priložiti:

- CV

- Diplomu ili svjedočanstvo o stečenom nivou obrazovanja (najmanje nivo IV)

- Potvrdu o poznavanju stranog jezika (najmanje nivoa B2)

- Uplatnicu u iznosu od 5 eura, na žiro račun Ispitnog centra: CKB 510-11360-07, za pregledanje dokumentacije.

Strani državljani su dužni priložiti Rješenje o privremenom ili stalnom boravku u Crnoj Gori, izdato od MUP-a CG.