KONAČNI REZULTATI IZ MATEMATIKE, PRIRODNIH NAUKA I STRANIH JEZIKA (PISMENI DIO ) - OSNOVNA ŠKOLA

 

Matematika (VI)

Matematika (IX)

Fizika

Hemija

Biologija

 

Engleski jezik

Ruski jezik

Francuski jezik

Italijanski jezik

Njemački jezik

Ispitni centar čestita učenicima koji su postigli zapažene rezultate na državnom takmičenju, kao i njihovim mentorima.