ZBIRKE TESTOVA ZA POLAGANJE MATURSKOG I STRUČNOG ISPITA

CRNOGORSKI - SRPSKI, BOSANSKI I HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

ALBANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

MATEMATIKA

ENGLESKI JEZIK

Zadatak 1 i Zadatak 2 Zadatak 3 i Zadatak 4
Zadatak 5 i Zadatak 6 Zadatak 7 i Zadatak 8
Zadatak 9 i Zadatak 10

RUSKI JEZIK

Stručni ispit Maturski ispit
Zadatak 1 i Zadatak 2 Zadatak 1 i Zadatak 2
Zadatak 3 i Zadatak 4 Zadatak 3 i Zadatak 4
Zadatak 5 i Zadatak 6 Zadatak 5 i Zadatak 6
Zadatak 7 i Zadatak 8 Zadatak 7 i Zadatak 8
Zadatak 9 i Zadatak 10 Zadatak 9 i Zadatak 10
Zadatak 11 i Zadatak 12

FRANCUSKI JEZIK

Zadatak 1 i Zadatak 2 Zadatak 3 i Zadatak 4
Zadatak 5 i Zadatak 6 Zadatak 7 i Zadatak 8

ITALIJANSKI JEZIK

Zadatak 1 i Zadatak 2 Zadatak 3 i Zadatak 4
Zadatak 5 i Zadatak 6 Zadatak 7 i Zadatak 8
Zadatak 9 i Zadatak 10

NJEMAČKI JEZIK

Zadatak 1 i Zadatak 2