Avgust 2011

Stručni ispit-konačni rezultati iz maternjeg jezika (Crnogorski - srpski, bosanski i hrvatski jezik i književnost; Albanski jezik i književnost)

konačni rezultati

Stručni ispit-konačni rezultati iz Matematike

konačni rezultati

Stručni ispit-konačni rezultati iz Engleskog jezika

konačni rezultati

Stručni ispit-konačni rezultati iz Ruskog jezika

konačni rezultati

Stručni ispit-konačni rezultati iz Francuskog jezika

konačni rezultati