Uputstvo za realizaciju i Uputstvo za rad članova komisije na kraju I I II obrazovnog ciklusa (školska 2014/2015.godina)

Ovdje možete preuzeti Uputstvo za realizaciju i Uputstvo za rad članova komisije koja se tiču eksterno-interne provjere znanja na kraju I i II obrazovnog ciklusa školske 2014/2015. godine.

Uputstvo za realizaciju

Uputstvo za rad članova komisije za realizaciju

Uputstvo za rad članova komisije za realizaciju - Alb