Maturski ispit iz matematike jun 2015

 

Matematika

Rješenja sa shemom za bodovanje

Matematika alb.

Rješenja sa shemom za bodovanje  alb.