Banner

DRŽAVNO TAKMIČENJE ZNANJA ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU UČENICI KOJI SE POZIVAJU NA USMENI DIO TAKMIČENJA IZ STRANIH JEZIKA

  • PDF

 

Usmeni dio takmičenja iz stranih jezika održaće se u prostorijama Ispitnog centra - ul. Vaka Đurovića bb, Podgorica.

Takmičenje za učenike srednjih škola - Subota, 29. februar 2020. godine

1. i 2. razred - u 9.00h

3. i 4. razred - u 12.30h

Takmičenje za učenike osnovnih škola - Nedjelja, 1. mart 2020. godine u 10.00h

Na usmeni dio takmičenja pozivaju se:

OSNOVNA ŠKOLA

Engleski jezik

Ruski jezik

Francuski jezik

Italijanski jezik

Njemački jezik

 

SREDNJA ŠKOLA

Engleski jezik I-II………………………………………………..Engleski jezik III-IV

Ruski jezik I-II…………………………………………………....Ruski jezik III-IV

Francuski jezik  I-II……………………………………..….….Francuski jezik  III-IV

Italijanski jezik  I-II……………………………………….……Italijanski jezik  III-IV

Njemački jezik I-II………………………………………………Njemački jezik III-IV

Takmičari treba da ponesu sa sobom lični dokument sa fotografijom radi identifikacije na ispitu (ličnu kartu, pasoš) ili potvrdu ovjerenu od strane direktora škole koja sadrži ime i prezime učenika, fotografiju i JMBG.

UPOZORENJE: Učenik se pred komisijom predstavlja svojom šifrom. Ne smije reći svoje ime i prezime, naziv škole iz koje dolazi, ime i prezime svoga mentora i sl.​