Banner

DRŽAVNO TAKMIČENJE ZNANJA ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU KONAČNI SPISKOVI TAKMIČARA I RASPORED TAKMIČENJA

  • PDF

 

Prvi dio Državnog takmičenja znanja za školsku 2020/2021. godinu održaće se u zgradi tehničkih fakulteta UCG u Podgorici,  27. i 28. februara 2021. godine.

Raspored takmičenja

Raspored aktivnosti

Kako bi se takmičari što bolje pripremili Ispitni centar je dao kratka uputstva po predmetima.

Uputstva takmičarima

Uputstva takmičarima – na Albanskom jeziku

Pismeni dio takmičenja iz stranih jezika, za osnovne i srednje škole, održaće se u subotu i nedjelju, 6. i 7. marta 2021. godine na Univerzitetu Donja Gorica u Podgorici. Raspored i satnicu održavanja objavićemo najkasnije sedam dana prije takmičenja.

Takmičari treba da:

-  Budu ispred zgrade fakulteta 60 minuta prije početka ispita;

-  Ponesu sa sobom lični dokument sa fotografijom radi identifikacije na ispitu (ličnu kartu, pasoš) ili potvrdu ovjerenu od strane direktora škole koja sadrži ime i prezime učenika, fotografiju i JMBG.

Prema instrukcijama Instituta za javno zdravlje Crne Gore, svi prisutni su obavezni da čitavo vrijeme nose maske. Ulazak u prostorije u kojima se sprovodi takmičenje vršiće se pojedinačno uz prethodnu dezinfekciju ruku, kao i dezinfekciju ruku nakon napuštanja prostorije. 0bavezno je održavanje fizičke distance među svim učesnicima takmičenja.

Konačni spiskovi takmičara za Državno takmičenje znanja za školsku 2020/2021. godinu

OSNOVNA ŠKOLA

 

Matematika (VI)

Matematika (IX)

Fizika

Hemija

Biologija

Engleski jezik

Ruski jezik

Francuski jezik

Italijanski jezik

Njemački jezik

 

SREDNJA ŠKOLA

 

Matematika I-II..........Matematika  III-IV

Fizika I-II...................Fizika III-IV

Hemija I-II.................Hemija III-IV

Biologija I-II...............Biologija III-IV

Engleski jezik  I-II.......Engleski jezik III-IV

Ruski jezik I-II............Ruski jezik III-IV

Francuski jezik I-II......Francuski jezik III-IV

Italijanski jezik I-II......Italijanski jezik III-IV

Njemački jezik I-II.......Njemački jezik III-IV

Istorija I-II..................Istorija III-IV

Geografija

Programiranje