Baner

SASTANCI S DIREKTORIMA OSNOVNIH ŠKOLA

  • PDF

4, 5. i 6. februar 2013. godine

Ispitni centar u saradnji sa školama ove školske godine prvi put organizuje eksternu provjeru znanja na kraju III ciklusa osnovne škole. Radi što bolje pripreme urađena je analiza rezultata i procedura pilota eksterne provjere znanja u školskoj 2011/2012. godini i prezentirana direktorima osnovnih škola.

Analiza rezultata pilota eksterne provjere znanja (2012)

Kako bi predstojeća organizacija provjere znanja bila realizovana u svim školama na isti način i po jednakim pravilima i procedurama, pripremljeno je detaljno Uputstvo za realizaciju, koje je takođe predstavljeno na ovim sastancima. Direktori su saglasni sa prijedlogom Ispitnog centra da koriste isti kalendar aktivnosti i iste (predložene) forme zapisnika i spiskova, pa ih molimo da se obrate koordinatoru u Ispitnom centru ukoliko ih nijesu dobili putem e-maila.

Uputstvo za realizaciju eksterne provjere znanja učenika na kraju trećeg ciklusa osnovne škole

Foto galerija