Baner

STRANI JEZICI - OBAVJEŠTENJE O USMENOM DIJELU TAKMIČENJA

  • PDF

 

Usmeni dio takmičenja iz stranih jezika održaće se u subotu, 8. marta 2014. godine, u Ispitnom centru (Vaka Đurovića bb, Podgorica).

Prema tački 5 Stručnog uputstva o Državnom takmičenju u znanju za školsku 2013/2014. godinu  na usmenom dijelu takmičenja iz stranih jezika učestvuje 10 najbolje plasiranih takmičara, ali neće biti pozvani takmičari čija je razlika u odnosu na trećeplasiranog veća od 20 bodova.

Na usmeni dio takmičenja pozivaju se:

OSNOVNA ŠKOLA

Engleski jezik

Ruski jezik

Francuski jezik

Italijanski jezik

Njemački jezik

Takmičenje za učenike osnovnih škola počinje u 9.30 sati.

SREDNJA ŠKOLA

Engleski jezik

Ruski jezik

Francuski jezik

Italijanski jezik

Njemački jezik

Takmičenje za učenike srednjih škola počinje u 12.30 sati.

UPOZORENJE: UČENIK SE PRED KOMISIJOM PREDSTAVLJA SVOJOM ŠIFROM. NE SMIJE  REĆI SVOJE IME I PREZIME , NAZIV ŠKOLE IZ KOJE DOLAZI, IME I PREZIME SVOGA MENTORA I SL.​