Baner

OBAVJEŠTENJE

  • PDF

U skladu sa praksom Ispitnog centra, 23. i 24. decembra 2014. godine, održaće se sastanci sa koordinatorima osnovnih škola na kojima će biti prezentovana analiza rezultata eksterno-interne provjere znanja na kraju I i II ciklusa, kao i analiza rezultata eksterne provjere znanja na kraju III ciklusa u školskoj 2013/2014. godini.

Pored prezentacije, na sastancima će biti razmotrene i druge teme koje se tiču testiranja učenika.

Sastanci će se održati u prostorijama Ispitnog centra, prema rasporedu koji je dat u prilogu.

Raspored sastanaka

Agenda