Baner

DRŽAVNO TAKMIČENJE (2017) UČENICI KOJI SE POZIVAJU NA USMENI DIO TAKMIČENJA IZ STRANIH JEZIKA

  • PDF

 

Usmeni dio takmičenja iz stranih jezika održaće se u subotu, 4. marta 2017. godine, u prostorijama Ispitnog centra (ul. Vaka Đurovića bb, Podgorica).

Takmičenje za učenike osnovnih škola počinje u 9.30 sati.

Takmičenje za učenike srednjih škola počinje u 12.30 sati.

Prema tački 5 Stručnog uputstva o Državnom takmičenju u znanju za školsku 2016/2017. godinu  na usmenom dijelu takmičenja iz stranih jezika učestvuje 10 najbolje plasiranih takmičara, ali neće biti pozvani takmičari čija je razlika u odnosu na trećeplasiranog veća od 20 bodova.

Na usmeni dio takmičenja pozivaju se:

OSNOVNA ŠKOLA

Engleski jezik

Ruski jezik

Francuski jezik

Italijanski jezik

Njemački jezik

SREDNJA ŠKOLA

Engleski jezik

Ruski jezik

Francuski jezik

Italijanski jezik

Njemački jezik

Takmičari treba da ponesu sa sobom  neki lični dokument sa fotografijom, radi identifikacije (đačku knjižicu sa fotografijom, srednjoškolci - ličnu kartu, pasoš…).

UPOZORENJE: UČENIK SE PRED KOMISIJOM PREDSTAVLJA SVOJOM ŠIFROM. NE SMIJE  REĆI SVOJE IME I PREZIME, NAZIV ŠKOLE IZ KOJE DOLAZI, IME I PREZIME SVOGA MENTORA I SL.​