Stručni ispit iz matematike jun 2019

 

Matematika

Rješenja sa shemom za bodovanje

Matematika alb.

Rješenja sa shemom za bodovanje  alb