Maturski ispit iz matematike avgust 2020

 

Matematika

Rješenja sa shemom za bodovanje

Matematika alb.

Rješenja sa shemom za bodovanje  alb.