Stručni ispit - konačni rezultati iz Engleskog, Ruskog, Italijanskog i Njemačkog jezika jun 2020

 

Stručni ispit - konačni rezultati iz Engleskog jezika

konačni rezultati

Stručni ispit - konačni rezultati iz Ruskog jezika

konačni rezultati

Stručni ispit - konačni rezultati iz Njemačkog jezika

konačni rezultati

Stručni ispit - konačni rezultati iz Italijanskog jezika

konačni rezultati