Maturski / Stručni ispit: Prvi strani jezik (engleski, ruski, njemački) Junski ispitni rok školske 2020/21. godine

 

Engleski jezik

Test  – osnovni nivo

Test – viši nivo

Slušanje – osnovni/viši nivo

Rješenja – osnovni nivo

Rješenja – viši nivo

 

Test alb - osnovni nivo

Test alb – viši nivo

Slušanje

Rješenje – osnovni nivo

Rješenje – viši nivo

 

 

Ruski jezik

Test  – osnovni nivo

Slušanje – osnovni nivo

Rješenja – osnovni nivo

 

Njemački jezik

Test  – osnovni nivo

Slušanje – osnovni nivo

Rješenja – osnovni nivo