Maturski / Stručni ispit: Prvi strani jezik (engleski, ruski). Vanredni junski ispitni rok školske 2020/2021.godine

 

Engleski jezik

Test  – osnovni nivo

Test – viši nivo

Slušanje – osnovni/viši nivo

Rješenja – osnovni nivo

Rješenja – viši nivo

 

 

Test alb - osnovni nivo

Slušanje

Rješenje – osnovni nivo

 

Ruski jezik

Test  – osnovni nivo

Slušanje – osnovni nivo

Rješenja – osnovni nivo