DRŽAVNO TAKMIČENJE (2018) KONAČNI SPISKOVI TAKMIČARA I RASPORED TAKMIČENJA

 

Ispitni centar organizuje Državno takmičenje (2018) na Ekonomskom fakultetu u Podgorici,  24. i 25. februara 2018. godine.

Raspored takmičenja

Raspored aktivnosti

Kako bi se takmičari što bolje pripremili Ispitni centar je dao kratka uputstva po predmetima.

Uputstva takmičarima

Uputstva takmičarima – na Albanskom jeziku

Takmičari treba da:

-  budu ispred prostorije u kojoj polažu ispit  najmanje  45 minuta prije početka ispita.

-  ponesu sa sobom  neki lični dokument sa fotografijom, radi identifikacije (đačku knjižicu sa fotografijom,     srednjoškolci - ličnu kartu, pasoš…).

Nakon isteka vremena za eventualne korekcije u spiskovima, Ispitni centar objavljuje konačne spiskove takmičara za Državno takmičenje (2018).

OSNOVNA ŠKOLA

 

Matematika (VI)

Matematika (IX)

Fizika

Hemija

Biologija

Engleski jezik

Ruski jezik

Francuski jezik

Italijanski jezik

Njemački jezik

 

 

SREDNJA ŠKOLA

 

Matematika

Fizika

Hemija

Biologija

Engleski jezik

Ruski jezik

Francuski jezik

Italijanski jezik

Njemački jezik

Istorija

Geografija

Programiranje