DRŽAVNO TAKMIČENJE ZNANJA ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU RASPORED TAKMIČENJA ZA PISMENI DIO IZ STRANIH JEZIKA I PROGRAMIRANJA

 

Drugi dio Državnog takmičenja znanja za školsku 2020/2021. godinu održaće se:

Programiranje -  6. marta 2021. godine u zgradi tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici

Pismeni dio iz stranih jezika - 6. i 7. marta 2021. godine na Univerzitetu Donja Gorica u Podgorici

RASPORED TAKMIČENJA

Strani jezici

Programiranje

Raspored aktivnosti

Kako bi se takmičari što bolje pripremili Ispitni centar je dao kratka uputstva po predmetima.

Uputstva takmičarima

Uputstva takmičarima – na Albanskom jeziku

Usmeni dio iz stranih jezika održaće se 13. i 14. marta 2021. godine u prostorijama Ispitnog centra – Vaka Đurovića bb, Podgorica. Raspored i satnicu održavanja objavićemo sedam dana prije takmičenja.

Takmičari treba da:

-  Budu ispred zgrade Univerziteta 60 minuta prije početka ispita;

-  Ponesu sa sobom lični dokument sa fotografijom radi identifikacije na ispitu (ličnu kartu, pasoš) ili     potvrdu ovjerenu od strane direktora škole koja sadrži ime i prezime učenika, fotografiju i JMBG.

Molimo takmičare iz Engleskog jezika za osnovnu školu, da obrate pažnju u kojoj prostoriji polažu ispit zbog kasnije prozivke. Spisak takmičara će biti istaknut na ulaznim vratima Univerziteta.

Prema instrukcijama Instituta za javno zdravlje Crne Gore, svi prisutni su obavezni da čitavo vrijeme nose maske. Ulazak u prostorije u kojima se sprovodi takmičenje vršiće se pojedinačno uz prethodnu dezinfekciju ruku, kao i dezinfekciju ruku nakon napuštanja prostorije. 0bavezno je održavanje fizičke distance među svim učesnicima takmičenja.