OBAVJEŠTENJE – UČENICI KOJI SE POZIVAJU NA USMENI DIO TAKMIČENJA

 

Prema tački 5 Stručnog uputstva o Državnom takmičenju u znanju za školsku 2014/2015. godinu  na usmenom dijelu takmičenja iz stranih jezika učestvuje 10 najbolje plasiranih takmičara, ali neće biti pozvani takmičari čija je razlika u odnosu na trećeplasiranog veća od 20 bodova.

Na usmeni dio takmičenja pozivaju se:

OSNOVNA ŠKOLA

Engleski jezik

Ruski jezik

Francuski jezik

Italijanski jezik

Njemački jezik

SREDNJA ŠKOLA

Engleski jezik

Ruski jezik

Francuski jezik

Italijanski jezik

Njemački jezik