Informacije za učenike koji polažu eksterni maturski ili stručni ispit školske 2019/2020.godine nakon povratka sa školovanja iz inostranstva i druge kojima je DMK dozvolila polaganje

 

Uslov da učenici izađu na ispit je Potvrda od matične škole  kojom se navodi da je pokrenut postupak (ili je završen)  priznavanja inostrane školske isprave o završenom dvanaestom razredu srednje škole u inostranstvu i lični dokument sa fotografijom.